Pressmeddelanden

 

2024

2024-05-24 Kommuniké från årsstämma 2024-05-24

2024-05-17 WTG Q1 2024

2024-05-03 WTG Årsredovisning 2023

2024-04-22 WTG Fullmakt till årsstämma 2024

2024-04-22 WTG Kallelse till årsstämma 240524

2024-02-23 WTG Q4 2023

 

2023

2023-11-16 WTG pressmeddelande 2023-11-16

2023-10-27 WTG Q3 2023

2023-08-25 WTG Q2 2023

2023-05-26 WTG pressmeddelande 2023-05-26

2023-05-19 WTG Q1 2023

2023-05-04 WTG Årsredovisning 2022

2023-04-26 Fullmakt till årsstämma 2023

2023-04-20 Kallelse till årsstämma 2022-05-25

2023-02-17 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2022

 

2022

2022-10-28 WTG Q3 2022

2022-08-26 WTG Q2 2022

2022-06-03 WTG pressmeddelande 2022-06-03

2022-05-25 Kommuniké från årsstämma 2022-05-25

2022-05-20 WTG Q1 2022

2022-05-04 WTG Årsredovisning 2021

2022-04-21 Kallelse till årsstämma 2022-05-25

2022-02-18 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2021

 

2021

2021-10-29 WTG Q3 2021

2021-08-27 WTG Q2 2021

2021-06-04 WTG pressmeddelande 2021-06-04

2021-05-25 Kommuniké från årsstämma 20210525

2021-05-21 WTG Q1 2021

2021-05-04 WTG Årsredovisning 2020

2021-04-23 Kallelse till årsstämma 20210525

2021-04-23 Fullmakt till årsstämma 2021

2021-02-21 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2020

2021-02-03 WTG pressmeddelande 2021-02-03

 

2020

2020-10-30 WTG Q3 2020 2020-10-30

2020-10-15 WTG pressmeddelande 2020-10-15

2020-08-28 WTG Q2 2020 2020-08-28

2020-07-14 WTG pressmeddelande 2020-07-14

2020-05-25 Kommuniké från årsstämma 2020-05-25

2020-05-25 WTG Q1 2020-05-25

2020-05-04 Årsredovisning 2019

2020-04-23 Fullmakt till årsstämma 2020

2020-04-23 Kallelse till årsstämma 2020

2020-04-20 WTG pressmeddelande 2020-04-20

2020-03-26 WTG pressmeddelande 2020-03-26 COVID-19

2020-02-20 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2019

 

2019

2019-10-31 WTG Q3 2019-10-31

2019-08-30 WTG Q2 2019-08-30

2019-05-23 WTG Q1 2019-05-23

2019-05-23 Kommuniké från årsstämma 2019-05-23

2019-05-02 Årsredovisning 2018

2019-04-18 Fullmakt till årsstämma 2019

2019-04-18 Kallelse till årsstämma 2019

2019-02-20 Kommuniké Jan-Dec 2018

 

2018

2018-10-31 2018-10-31 WTG Q3 2018-10-31

2018-08-31 2018-08-31 WTG Q2 2018-08-31

2018-05-24 2018-05-24 Kommuniké från årsstämma 23 maj 2018

2018-05-23 2018-05-23 WTG Q1 2018-05-23

2018-05-02 2018-05-02 Årsredovisning WTG 2017

2018-05-02 Fullmakt till årsstämma 23 maj 2018

2018-04-20 2018-04-20 Kallelse till Årsstämma 23 maj 2018

2018-02-20 2018-02-20 Kommuniké Jan-Dec 2017

 

2017

2017-12-12 WTG Pressmeddelande 2017-12-12 Överenskommelse om konvertering av konvertibel

2017-10-31 WTG Q3 2017-10-31

2017-08-31 WTG Q2 2017-08-31

2017-05-23 2017 -05- 23 - Q1 2017 17-05-23

2017-05-23 Kommuniké från årsstämma 2017-05-23- WTG AB

2017-05-09 2017 -05- 09 - Valberednings förslag till ny styrelseledamot i WTG 170509

2017-05-02 2017 -05- 02 - Årsredovisning WTG 2016 170502

2017-04-24 2017 -04- 24 - Fullmakt till årsstämma 2017

2017-04-21 2017 -04- 21 - Kallelse årsstämma 2017

2017-03-28 2017 -03- 02 - WTG Flyttar datum för årsstämma samt delårsrapport ett

2017-02-20 2017 -02-20 - Bokslutskommuniké

 

2016

2016-10-31 Q3_2016_161031

2016-10-31 WTG Pressmeddelande Q3 20161031

2016-09-02 WTG Pressmeddelande Q2 20160831

2016-09-02 Q2_2016_160831

2016-08-23 Registrering av konvertibelemission WTG 160823

2016-06-09 WTG Pressmeddelande konvertibelemission 160609

2016-06-01 Anmälningssedel konvertibel

2016-05-19 IM_20160518

2016-05-19 Kommuniké från årsstämma - WTG AB - 20160518

2016-05-18 WTG Pressmeddelande Q1 20160518

2016-05-18 WTG_Q1_2016_160518

2016-04-27 Årsredovisning WTG 2015 20160427

2016-04-26 A. Villkor för konvertibel - Final 2016-04-22

2016-04-26 Fullmakt till årsstämma 2016

2016-04-26 Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande - Final 2016-04-22

2016-04-26 Styrelsens fullständiga förslag till minskning av aktiekapitalet - Final 2016-04-22

2016-04-26 Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler - Final 2016-04-22

2016-04-26 Valberedningens förslag - Final 2016-04-22

2016-04-19 Kallelse årsstämma 2016 - WTG

2016-02-19 Q4_2015_160219

2016-02-19 WTG Pressmeddelande Q4 20160219

 

2015

2015-12-15 WTG _Pressmeddelande_VD_20151211

2015-12-11 WTG _Pressmeddelande_VD_20151211

2015-11-03 WTG Pressmeddelande Q3 20151030

2015-11-03 Q3_2015_151030

2015-10-22 WTG Pressmeddelande upphörande av hyreskontrakt 151022

2015-09-01 Q2_2015_150831

2015-09-01 WTG Pressmeddelande Q2 20150831

2015-08-24 Registrering av nyemission i WTG 150824

2015-06-05 WTG Pressmeddelande nyemission

2015-06-03 WTG_Villkor och anvisningar emission

2015-06-01 Anmälningssedel Wonderful Times Group AB (publ)_nyemission

2015-05-26 Kommunike årsstämma 20150525

2015-05-25 Q1_2015_150525

2015-05-25 WTG Pressmeddelande Q1 20150525

2015-05-08 1. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

2015-05-08 2. Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen

2015-05-08 3. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

2015-05-04 ÅR WTG 2014

2015-04-24 Fullmakt till årsstämma 2015

2015-04-24 Kallelse årsstämma 2015-05-25 WTG

2015-04-24 Pressmeddelande kallelse till årsstämma

2015-03-09 WTG _Pressmeddelande20150306

2015-02-20 Bokslutskommuniké_2014_150220

2015-02-20 WTG Pressmeddelande BSK 20150220

 

2014

2014-10-31 Q3_2014_141031

2014-10-31 WTG Pressmeddelande Q 3 rapport 20141031

2014-08-20 WTG Pressmeddelande Q 2 rapport 20140819

2014-08-20 X Q2_2014_140819

2014-08-18 WTG Pressmeddelande tidigareläggning av Q 2 rapport 140815

2014-06-13 WTG Pressmeddelande - Avstämningsdag sammanläggning

2014-05-23 Kommuniké från årsstämma - WTG AB

2014-05-15 WTG Pressmeddelande ägarförändringar

2014-05-14 WTG Pressmeddelande emission

2014-05-09 Q1_2014_140509

2014-05-09 WTG Pressmeddelande tidigareläggning av Q 1 rapport 140508

2014-05-09 Wonderful Times Group presenterar Q 1 rapport 140509

2014-05-02 Anmälningssedel Wonderful Times Group AB (publ)_nyemission 2_2014

2014-05-02 Application form Wonderful Times Group AB (publ)

2014-05-02 WTG Pressmeddelande årsredovisning 140502

2014-05-02 WTG Brev till aktieägare

2014-05-02 WTG_V&A_nyemission 2_2014

2014-05-02 Årsredovisning_WTG_2013_140502

2014-04-28 Fullmakt till årsstämma 2014

2014-04-28 Protokoll extra bolagsstämma WTG (inkl bilagor)

2014-04-24 Kallelse årsstämma 2014 - WTG

2014-04-23 Kommuniké från extra bolagsstämma - WTG AB 20140422

2014-03-28 (Punkt 6) Styrelsens förslag till beslut om upphävande av beslut

2014-03-28 (Punkt 7) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

2014-03-28 (Punkt 8) Styrelsens förslag till beslut om riktad kontantemission till allmänheten

2014-03-28 (Punkt 9) Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier

2014-03-28 Fullmakt till extra bolagsstämma april 2014

2014-03-28 Revisorns yttrande enl ABL13 kap 6

2014-03-28 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL

2014-03-21 Kallelse till extra bolagsstämma - WTG

2014-03-21 WTG Pressmeddelande - Nyemission m m

2014-03-17 WTG Pressmeddelande - upphävande av tidigare emission

2014-03-11 Protokoll extra bolagsstämma 27 februari 2014

2014-02-27 Kommuniké från extra bolagsstämma

2014-02-18 Anmälningssedel Wonderful Times Group AB (publ)

2014-02-18 WTG_V&A_kontant_emission_2014

2014-02-13 Fullmaktsformulär

2014-02-13 Revisorns yttrande 13_6 ABL

2014-02-13 Styrelsens beslut om nyemission

2014-02-13 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL

2014-02-12 Kallelse extra bolagsstämma

2014-02-12 WTG Pressmeddelande rapport och nyemission 140211

2014-02-12 WTG bokslutskommuniké 2013

2014-02-10 Wonderful Times Group tidigarelägger publicering av bokslutskommuniké

2014-01-05 Pressmeddelande WTG Ny VD

 

2013

2013-10-31 Q3 2013 Wonderful Times Group

2013-10-31 Wonderful Times Group pm Q3 rapport 2013

2013-08-29 2013-08 -29 - Q2 2013 Wonderful Times Group AB

2013-08-29 2013-08 -29 - Wonderful Times Group pm Q2 rapport 2013

2013-08-09 2013-08 -09 - Anmälningssedel WTG kontant emission 2013

2013-08-09 2013-08 -09 - WTG V&A kontant emission 2013

2013-08-09 2013-08 -09 - WTG V&A riktad NE konvertibelinnehavare 20130807

2013-08-09 2013-08 -09 - WTG anmälningssedel riktad NE konvertibelinnehavare 20130807

2013-08-09 2013-08 -09 - Onepager - WTG - sid 1

2013-08-09 2013-08 -09 - Onepager - WTG - sid 2

2013-08-05 2013-08 -05 - Protokoll extra bolagsstämma 2 aug med bilagor

2013-08-05 2013-08 -05 - Wonderful Times Group Kommuniké från extra bolagsstämma den 2 augusti 2013

2013-07-11 2013-07 -11 - (Punkt 7) Styrelsens förslag till beslut om apportemission

2013-07-11 2013-07 -11 - (Punkt 8) Aktieägares förslag till beslut om val av styrelse

2013-07-11 2013-07 -11 - (Punkt 9) Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission

2013-07-11 2013-07 -11 - Fullmaktsformulär

2013-07-11 2013-07 -11 - Revisorsyttrande ABL 13 kap 6§ väsentliga händelser

2013-07-11 2013-07 -11 - Revisorsyttrande ABL 13 kap 8§ apportegendom

2013-07-11 2013-07 -11 - Revisorsyttrande ABL 13 kap 8§ kvittning

2013-07-11 2013-07 -11 - Styrelsens redogörelse enl 13 kap 7 § ABL kvittning

2013-07-11 2013-07 -11 - Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL apport

2013-07-11 2013-07 -11 - Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL

2013-07-11 2013-07 -11 - (Punkt 10) Styrelsens förslag till beslut om aktieemission

2013-07-11 2013-07 -11 - (Punkt 6) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

2013-07-03 2013-07 -03 - Kallelse extra bolagsstämma - Wonderful Times Group AB

2013-05-24 2013-05 -24 - Protokoll från Bolagsstämma 2013

2013-05-24 2013-05 -24 - Dagordning Bolagsstämma

2013-05-24 2013-05 -24 - Wonderful Times Group Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2013

2013-05-24 Q1 2013 Wonderful Times Group

2013-05-02 Årsredovisning WTG 2012

2013-04-29 Pressmeddelande årsstämma 2013 WTG

2013-03-18 Wonderful Times Groups konvertibler listas på Mangoldlistan

2013-02-28 Bokslutskommuniké WTG 2012

2013-02-28 Stämmoprotokoll (underskrivet)

2013-02-21 Pressmeddelande WTG Bokslutskommuniké

2013-02-21 Pressmeddelande WTG Konvertibelemission fulltecknad

2013-02-06 Kommuniké från extra bolagsstämma

2013-01-31 WTG - IM 130129

2013-01-31 WTG KV anmälningssedel 2013

2013-01-28 WTG lanserar nyskapande 5-kamp

2013-01-16 WTG ingår distributörsavtal med Lalaloopsy

2013-01-15 Fullmakt till extra bolagsstämma 2013

2013-01-15 Revisorns yttrande

2013-01-15 Styrelsens beslut om nyemission av aktier

2013-01-15 Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser

2013-01-15 Villkor för konvertibler

2013-01-14 Kallelse extra bolagsstämma - Wonderful Times Group (final)

2013-01-14 WTG upptar konvertibellån om högst 13 MSEK

 

2012

2012-11-26 Årets sällskapsspel

2012-10-31 Q3 2012 Wonderful Times Group AB

2012-10-31 Wonderful Times Group pm Q3 rapport

2012-08-27 Q2 2012 Wondeful Times Group

2012-08-27 Wonderful Times Group pm Q2 rapport

2012-06-01 Undertecknat bolagsstämmoprotokoll

2012-05-24 Wonderful Times Group Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2012

2012-05-14 Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigand

2012-05-09 WTG Pressmeddelande Valberedningens förslag 120509

2012-05-09 WTG Valberedningens förslag 120509

2012-05-02 Årsredovisning 2011 Wonderful Times Group

2012-04-25 Fullmaktsformulär, årsstämma 2012

2012-04-25 Kallelse till årsstämma Wonderful Times Group

2012-04-25 Kallelse årsstämma WTG 2012

2012-04-25 Q1 2012 Wondeful Times Group

2012-04-25 Wonderful Times Group pm Q1 rapport

2012-04-24 Nytt datum för Q1 rapport Wonderful Times Group

2012-04-02 WTG. Placering av nya aktier är genomförd.

2012-03-29 Wonderful Times Group genomför placering av nya aktier

2012-03-13 Protokoll extra bolagsstämma

2012-02-29 Pressmeddelande VTAB namnbyte

2012-02-29 VTABs Bokslutskommunike 2011

2012-02-29 ValueTree pm bokslutskommunike 2011

2012-02-14 Material inför extra bolagsstämma - Revisorns yttrande enl 14_8 ABL

2012-02-14 Material inför extra bolagsstämma - Styrelsens förslag teckningsoptionsvillkor med fullständiga villkor

2012-02-14 Material inför extra bolagsstämma - Styrelsens redogörelse

2012-02-14 Material inför extra bolagsstämma - Årsredovisning Value Tree Holdings 2010

2012-01-31 VT - kallelse till extra bolagsstämma

2012-01-31 VT - ändrat datum för bokslutskommunike

2012-01-25 ValueTree ingår distributörsavtal med Little Tikes

2012-01-23 VT - Bildelskedja