Spotlight Stock Market


Spotlight Stock Market har fokus på växande entreprenörsledda företag. Spotlight Stock Market erbjuder bolagen hög service, låga priser och ett väl anpassat regelsystem som ger ett gott investerarskydd. 

Spotlight Stock Market tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. 

Sedan den 1 november 2007 har Spotlight Stock Market Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. Spotlight Stock Market står därmed under inspektionens tillsyn. Tidigare var Spotlight Stock Market en auktoriserad marknadsplats.
 

Besök Spotlight Stock Market