Investorer

Aktieinformation

Aktierna i Wonderful Times Group anslöts till Aktietorget, den 11 november 2008 under handelsbeteckning WTG. ISIN-kod är SE0002591248. En handelspost är 1 aktie.

Antal aktier uppgår till 2 403 187 stycken och aktiekapitalet är 2 403 187 SEK