Våra bolag

Wonderful Times Group är en försäljnings- och marknadsorganisation, som med sin verksamhet i Sverige och Norge marknadsför och säljer egna och inlicensierade varumärken.

Namn Org nr Ägarandel
Carlo i Jönköping AB 556062-8009 100
Wonderful Times Toys & Games i Malmö AB 556583-1228 100
SunToy AB 556309-7632 100
Vincent Shoe Store Sweden AB 556569-4766 100
Nordic Kids Shoes AB 556567-0394 100