Kalender

  • 19 maj 2023 – Delårsrapport januari-mars samt årsstämma

  • 25 augusti 2023 – Delårsrapport januari-juni

  • 27 oktober 2023 – Delårsrapport januari-september

  • 23 februari 2022 – Bokslutskommuniké 2023