Kalender

  • 25 maj 2022 - Årsstämma

  • 26 augusti 2022 – Delårsrapport januari-juni

  • 28 oktober 2022 – Delårsrapport januari-september

  • 17 februari 2023 – Bokslutskommuniké 2022