Kalender

  • 31 augusti 2018 – Delårsrapport januari – juni

  • 31 oktober 2018 – Delårsrapport januari – september

  • 20 februari 2019 – Bokslutskommuniké 2018