Kalender

  • 23 maj 2019 – Delårsrapport januari - mars samt årsstämma

  • 30 augusti 2019 – Delårsrapport januari – juni

  • 31 oktober 2019 – Delårsrapport januari – september

  • 20 februari 2020 – Bokslutskommuniké 2019