Aktietorget

AktieTorget Holding AB äger till hundra procent två dotterbolag, AktieTorget AB och AktieTorget Service AB. Syftet är att hjälpa utvecklingsbara företag att skaffa ägarkapital från den aktieintresserade allmänheten samt att tillhandahålla ett effektivt och rikstäckande system för handel med aktierna i de bolag som listas på marknadsplatsen AktieTorget. Den första uppgiften hanteras genom AktieTorget Service AB, den andra genom marknadsplatsen AktieTorget AB.

AktieTorgsbolagen ingår i sin tur som helägda dotter- och dotterdotterbolag i en finansiell koncern som också står under Finansinspektionens tillsyn.

Översikt

https://ir.aktietorget.se/bolag/oeversikt/?id=172&InstrumentID=SE0006028577

AktieTorget AB

AktieTorget har fokus på växande entreprenörsledda företag. AktieTorget erbjuder bolagen hög service, låga priser och ett väl anpassat regelsystem som ger ett gott investerarskydd.

AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

AktieTorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. AktieTorget står därmed under inspektionens tillsyn. Tidigare var AktieTorget en auktoriserad marknadsplats.

AktieTorget AB ägs helt av AktieTorget Holding AB.

AktieTorget Service AB

AktieTorget Service driver sin verksamhet genom de regionala aktietorgen som hjälper utvecklingsbara företag att skaffa ägarkapital från den aktieintresserade allmänheten.

De lokala aktietorgen har också tillgång till ett register över personer som särskilt anmält intresse för att få information om och delta i emissioner i små och medelstora tillväxtföretag. Listan omfattar för närvarande närmare 8 600 personer.

www.aktietorget.se