Vision

Vi ska bli den leverantör inom barnprodukter, lek och underhållning, som har nöjdast personal, återförsäljare och konsumenter.
Detta genom att vara bäst på att lyssna, förstå och positivt överraska alla de som ger oss våra intäkter.