Kalender

  • 20 februari 2016- Bokslutskommuniké 2017.
  • 23 maj 2017  - Delårsrapport januari-mars samt årsstämma
  • 31 augusti 2017 - Delårsrapport januari-juni
  • 31 oktober 2017 - Delårsrapport januari-september
  • 20 februari 2018 – Bokslutskommuniké 2017